Wycena nieruchmości

W zakresie usług rzeczoznawczych oferujemy:

 • Wykonywanie wycen nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla potrzeb:
  • zabezpieczenia wierzytelności kredytowych i innych wierzytelności
  • kupna i sprzedaży
  • podatkowych
  • spadkowych
  • rozwodowych
  • audytu
  • uwłaszczenia
  • wywłaszczenia
  • opłat adiacenckich
  • odszkodowań
  • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
  • rent planistycznych
  • roszczeń rewindykacyjnych
  • wyceny aportów spółek
 • Wyceny spółek i przedsiębiorstw
 • Opracowywanie opinii, ekspertyz, raportów i badań rynkowych
 • Opracowywanie dokumentacji dla potrzeb podziału fizycznego nieruchomości
 • Inwentaryzacja nieruchomości
 • Pozyskiwanie dokumentacji prawno-administracyjnej nieruchomości
 • Opracowywanie cenników sprzedaży nieruchomości dla inwestycji developerskich
 • Usługi kosztorysowe:
  • kosztorysy inwestorskie
  • przedmiarowanie
  • przygotowywanie i wspomaganie procesów inwestycyjnych
  • weryfikacja kosztorysów
  • optymalizacja ekonomiczna projektów inwestycyjnych.

Usługi prawne

W zakresie usług prawnych oferujemy:

 • Porady prawne w zakresie obowiązującego prawa,
 • Regulacje stanów prawnych nieruchomości
 • Regulacja prawna spraw majątkowych
 • Zastępstwo procesowe w prowadzonych sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Sporządzanie umów
 • Sprawy spadkowe
 • Sprawy rodzinne
 • Postępowania windykacyjne

Obrót nieruchomościami

W zakresie obrotu nieruchomościami oferujemy:

 • Kupno, sprzedaż, najem nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
 • Kupno i sprzedaż działek budowlanych, rolnych i terenów komercyjnych